Home

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Te honoreren kredieten

2022

2023

2024

2025

6

Vervangen oeverconstructies vaarwegen

613

14

Vervangen kleine houten bruggen 2022

150

14

Vervangen kleine houten bruggen 2023

150

15

Vervanging openbare verlichting

178

15

Vervanging openbare verlichting

178

17

Rehabilitatie wegen

1.300

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

30

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer technische installatie

40

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer

160

22

Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

250

24

Integraal huisvestingsplan Onderwijs

3.223

-123

2.687

3.256

24

Integraal huisvestingsplan Onderwijs

281

140

21

Totaal kredieten gehonoreerde aanmeldingen

5.995

375

2.908

3.256

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29