Home

5. Financieel meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Nr.

Bestand beleid

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Niet door te berekenen BTW in afvalstoffenheffing

-105

-105

-105

-105

Saldi Mutaties bestaand beleid

-105

-105

-105

-105

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 is besloten € 105.000 beschikbaar te stellen voor de niet door te berekenen btw in de afvalstoffenheffing.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29