Home

3. Ontwikkelingen

In het coalitieakkoord 2019 -2022 en de vertaling hiervan naar een werkprogramma door het college, streeft gemeente De Fryske Marren naar het optimaliseren van haar dienstverlening door o.a. meer gebruik te maken van automatisering en digitalisering. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een gemeente die zich dienstbaar, transparant en toegankelijk opstelt met oog voor kwaliteit en efficiency.
Het behoud van persoonlijke aandacht en korte lijnen tussen gemeente en inwoner blijven belangrijk. Dit vraagt om een (bestuurlijke) organisatie die is ingesteld op innovatie, met medewerkers die op hun taak zijn berekend en zich blijven ontwikkelen. Een belangrijke aanzet hiervoor is de wijziging van de topstructuur van de organisatie die in 2020 is geformaliseerd en is vervolgd met inzet op leiderschapsontwikkeling in de vorm van een MD-traject dat in 2021/2022 wordt voortgezet. De gewenste doorontwikkeling van de organisatie vraagt aandacht voor de cultuur en gedragsverandering. Bewustwording, training & vorming zijn daarbij belangrijk. We werken intern meer en beter samen ten gunste van het oplossen van integrale vraagstukken, aan eigenaarschap, met nieuwe vormen van inwonersparticipatie en ontwikkelen ‘serviceformules’. De inzet op modernisering van onze bedrijfsvoering (zoals P&O en financiën) is daartoe faciliterend.
De ontwikkelingen financieren we binnen de daartoe beschikbare (organisatie-personeels-)budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29