Home

3. Ontwikkelingen

Bij de perspectiefnota 2021 is een bezuinigingstaakstelling opgevoerd van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2023. We handhaven vooralsnog deze taakstelling in afwachting van definitieve besluitvorming van het nieuwe kabinet over de herijking gemeentefonds.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29