4. Risico's

4.2 Top 20 risico's

Bestaande risico’s uit programmabegroting 2021-2025 en kwalificatie hoog
Het college heeft besloten een aantal risico’s die nu als hoog zijn gekwalificeerd en al onderdeel uitmaken van de programmabegroting 2021-2025 (d.w.z. bestaande risico’s) weer op te nemen. De risico’s in bijvoorbeeld het sociaal domein vertegenwoordigen circa 40% van de totale lasten in de programmabegroting 2021-2024. Hieronder een opsomming van deze risico’s met een korte toelichting:

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29