4. Risico's

4.2 Top 20 risico's

9. Integrale veiligheid

Rampen en crisis zijn niet te verzekeren. De huidige crisis als gevolg van Covid-19 is hiervan een sprekend voorbeeld. De maatschappelijke en financiële gevolgen van deze crisis zijn enorm. Dit is uitgewerkt in de Crisisnota. Daarnaast zijn er andere risico’s denkbaar, zoals grotere gewelds- of zedenmisdrijven met maatschappelijke onrust, of het opruimen van explosieven vanuit de tweede wereldoorlog. Om de risico’s zo goed mogelijk te kunnen beheersen zijn maatregelen getroffen, in de vorm van crisisplannen, Continoodfondsen, draaiboeken, inzet van gespecialiseerde veiligheidspartners zoals het Veiligheidshuis, etc.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29