Home

3. Ontwikkelingen

De woonvisie van De Fryske Marren voor de periode 2019-2023 is vastgesteld. Voor de periode 2020-2030 is de woningopgave minimaal 1.000 nieuwbouwwoningen. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat er op vele terreinen nog gewerkt moet worden aan projectoptimalisatie en versnelling van de realisatie van projecten. Ook gaan we meer initiatieven van derden faciliteren, via een loketfunctie richting de dorpen en kleinere kernen. Bovendien verwachten we dat er vanuit het Rijk en provincie meer bij gemeenten wordt neergelegd op het gebied van beleidsuitvoering en -voorbereiding.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29