Home

6. Gehonoreerde aanmeldingen

Hoofddoelstelling
Een voor ieder zichtbaar bestuur in een eigentijdse gemeente die samen met inwoners, bezoekers en bedrijven ambitieus verder bouwt aan een omgeving waar je goed en veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1

Programma Ondertiteling Frysk gemeenteraad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2

Omzetting tijdelijke formatie adviseur sociaal domein

-83

-83

-83

-83

3

Inkoop professionalisering

-141

-141

-141

-141

4

Veiligheidsregio Fryslân

-119

-57

-94

-131

5

Aanschaf mobiele telefoons

-40

-40

-40

Totaal

-343

-321

-358

-395

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-343

-321

-358

-395

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29