Home

2. Uitgangspunten

In het meerjarenperspectief hebben we de decembercirculaire 2020 verwerkt. Over de effecten van deze circulaire hebben wij u geïnformeerd in een afzonderlijk raadsmemo. De financiële gevolgen hiervan voor het lopende jaar verwerken we in de jaarrekening 2021 en meerjarig in de nu voorliggende perspectiefnota 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29