Home

3. Ontwikkelingen

Via de raadsmemo van 10 maart 2021 en een presentatieavond van 18 maart 2021 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de coronakosten. De huidige situatie van de coronacrisis is een andere dan in het najaar 2020 bij de besluitvorming van de perspectiefnota 2021. In een nieuw verplichtingenschema voor 2021 zullen we rekening moeten houden met een ‘worst-case’ scenario dat de coronamaatregelen zullen voortduren in een groot deel van 2021. De ramingen van de coronakosten 2021 in de beleidsvelden zoals benoemd in de crisisnota voorjaar 2020 presenteren we in de voorjaarsrapportage 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29