Home

5. Financieel meerjarenperspectief

De liquiditeitenplanning laat voor de komende begrotingsperiode het volgende beeld zien.

Zoals uit dit overzicht blijkt schommelt de liquiditeitsbehoefte de komende jaren tussen € 5 miljoen positief en € 5 miljoen negatief met slechts enkele uitschieters. Het perspectief is voordeliger dan voorgaande planningen. Het rekeningresultaat 2020 heeft gezorgd voor een lagere liquiditeitsbehoefte. Wij verwachten dat wij in 2021en 2022 geen nieuwe langlopende geldlening hoeven af te sluiten. Nieuwe aanmeldingen uit deze perspectiefnota zijn nog niet meegenomen in deze planning. In de begroting laten we u een nieuw beeld zien waarin we deze wel verwerken.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29