Home

2. Uitgangspunten

Het perspectief is gesplitst in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en voorgestelde aanmeldingen. Hieronder geven we de definities weer.

Autonome ontwikkelingen en bestaand beleid
Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaand beleid, veroorzaakt door onvoorzienbare en onvermijdbare externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen, of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijk problemen, hebben we meegenomen.
Dat geldt ook voor activiteiten op beleid dat al in gang is gezet vanuit eerdere kadernota’s/ programmabegrotingen of waarover specifieke raadsbesluiten zijn genomen.

Voorgestelde aanmeldingen
Dat zijn nieuwe zaken of intensivering van bestaand beleid waartoe nog niet eerder een besluit is genomen en waartoe een wettelijke uitvoeringsplicht bestaat. De aanmeldingen zijn ingedeeld in de categorieën : autonoom, wettelijk, nieuw beleid en wens.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29