Home

3. Ontwikkelingen

Digitalisering wordt steeds meer onderdeel van alle processen en producten in de gemeentelijke organisatie. Naast alle gevraagde en noodzakelijke veranderingen vraagt dat ook om een professionele benadering waar de gevolgen voor medewerkers en organisatie in worden meegenomen. Op basis van het externe onderzoeksrapport van Native wordt daar de komende jaren verder in geïnvesteerd.
In onze dienstverlening zullen we steeds meer producten en diensten digitaal aanleveren. Dat sluit aan bij de ontwikkeling dat veel dienstverlening 24*7 (dag en nacht) beschikbaar is. Onze websites moeten niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Naast dienstverlening biedt digitalisering ook mogelijkheden voor interactie met onze inwoners en bedrijven, als aanvulling op onze huidige aanpak.
De komende jaren gaan we de eerste stappen zetten in de “robotisering” van standaard processen. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk robots aan het werk zullen zijn, maar dat software standaard bulk handelingen over neemt.
En we zullen steeds meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden om data gedreven besluitvorming en informatievoorziening te ondersteunen. Het komend jaar doen we dat bijvoorbeeld al met ons vernieuwde GEO platform, waarmee we kaartgegevens kunnen koppelen met andere gegevens en die in een kaart kunnen tonen. Voorbeelden die we al hebben ingezet: de druktemeter, waarbij via onze website de drukte bij de stembureaus konden worden gevolgd, en informatie over herinrichtingsprojecten die via de website te vinden zijn. Wij verwachten de komende jaren steeds meer van dit soort toepassingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29