Home

2. Uitgangspunten

Uitgangspunt voor deze perspectiefnota is het in de perspectiefnota 2021 gepresenteerde financiële meerjarenperspectief. Vervolgens hebben we dit meerjarenperspectief geactualiseerd. Financiële effecten uit reeds eerder toegekende voorstellen/besluiten hebben we verwerkt in dit meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29