Home

3. Ontwikkelingen

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden en kleinere kernen in onze gemeente is in volle gang. De aanleg en aansluiting van alle aangemelde percelen kan rond de zomer van 2021 worden afgerond. De hiervoor aan DFMopGlas verstrekte leningen zijn eind 2020 volledig terug betaald. Joure, Lemmer en Balk maakten geen onderdeel uit van het oorspronkelijke project. De verglazing van deze kernen staat nu echter ook op de rol. Dit vraagt geen extra investering/bijdragen van de gemeente. De kosten voor begeleiding en toezicht kunnen worden gedekt uit de nog beschikbare kredieten voor de aanleg van glasvezel. De aanleg van een glasvezelnetwerk in Joure, Lemmer en Balk zal doorlopen tot het najaar van 2023.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29