6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

Hoofddoelstelling
De Fryske Marren kenmerkt zich als een sterke, dragende, levendige gemeenschap met goede en toegankelijke (basis)voorzieningen. Dat betekent dat wat inwoners en organisaties zelf doen of zelf zouden kunnen doen, dat ook voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk oppakken. Uitgangspunt hierbij is eigen verantwoordelijkheid en het zelf organiserend en probleemoplossend vermogen van onze inwoners en instellingen. Onze rol als gemeente is vooral faciliterend en ondersteunend.

Hoofddoelstelling: een sterke, dragende, levendige samenleving met goede en toegankelijke (basis)voorzieningen.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

22

Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

-10

-19

-19

-19

23

Areaaluitbreiding binnensport voorzieningen

-25

-25

-25

24

Onderwijshuisvesting 2022 structureel

-36

-184

-205

24

Onderwijshuisvesting 2022 incidenteel

-281

-140

-21

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord

-30

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord baten vanuit Rijk

30

26

Brûsplak Joure

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

27

Huisvesting verenigingen Balk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

28

Realisatie sportpark VV Renado en VVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

-291

-220

-249

-249

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-281

-140

-21

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-10

-80

-228

-249

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29