Home

2. Uitgangspunten

In het overzicht van de algemene reserve zijn nu resultaten uit de bouwgrondexploitatie meegenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de algemene reserve in hoofdstuk 5.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29