Home

3. Ontwikkelingen

Anders organiseren van de zorg (transformatie) kost meer tijd.
Omdat de gemeente dichterbij inwoners staat is ondersteuning op maat en in samenhang mogelijk. We zien dat dit een ingewikkeld samenspel is tussen wat de inwoner verwacht, wat wij als gemeente kunnen bieden en de wijze waarop aanbieders hier met hun aanbod op in kunnen spelen. Onder meer door aanbestedingsprocedures van de jeugdhulp (2018) en het welzijnswerk (2019) zijn hier randvoorwaarden voor gecreëerd. We verwachten dat het werkelijke effect daarvan in de komende jaren zichtbaar zal zijn. Nieuwe aanbestedingen voor Jeugdhulp (provinciaal) en Wmo (lokaal) zijn in voorbereiding. Als deze volgens planning verlopen leidt dat tot nieuwe contracten per 1 januari 2022. In deze procedures wordt zo goed als mogelijk geleerd van de ervaringen van de afgelopen jaren.

We blijven voortdurend werken aan:

  • Het anders organiseren van de zorg (transformatie);
  • Het versterken van basisvoorzieningen en sociaal wijkteam;
  • Een betere mix (integraal) van aanbod en betere coördinatie/regie (sociaal wijkteam);
  • Sociaal wijkteam kostenbewustzijn creëren (maandanalyse en teamanalyses);
  • Adequaat inspelen op ontwikkelingen en eigenaarschap van budgetten bevorderen;
  • Blijvend werken aan goede stuurinformatie (voor beheersing bedrijfsvoering sociaal domein);
  • Contractmanagement Wmo en Jeugd continueren.

Op basis van een aantal rapporten (2018) is het risicoprofiel aangepast. De aanbevelingen en adviezen zijn uitgewerkt in verbeteracties in de bedrijfsvoering en beheersing van het sociaal domein.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29