Home

3. Ontwikkelingen

Na twee turbulente jaren vol groei en verbinding komen de organisatie VVV Waterland van Friesland en wij als regio nu in een volgende fase terecht. En dat is een fase met zeer interessante vraagstukken. Want hoe kan onze regio profiteren van de landelijke verwachte toeristische groei? Hoe waarborgen we hierin onze rust en ruimte en de cultuurhistorische eigenheid? En vooral: hoe zorgen we voor een goede balans tussen de belangen van inwoners, bedrijven en bezoekers? VVV Waterland van Friesland heeft hiervoor een koersdocument opgesteld: ‘Op koers naar een duurzame bestemming’. Het door ontwikkelen van de VVV vraagt om hogere financiële bijdragen van ons en Súdwest Fryslân. Er zijn meerdere scenario’s naar voren gebracht van gelijkblijvende bijdragen tot een verdubbeling van de huidige bijdragen (+ € 240.000).
Wij gaan hierover met de VVV en Súdwest Fryslân in gesprek om te onderzoeken welke koers wij met elkaar willen/kunnen gaan varen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29