Home

5. Financieel meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief zijn de volgende mutaties opgenomen naar aanleiding van het aangenomen amendement bij de perspectiefnota 2021.

Bedragen x € 1.000

Amendementen perspectiefnota 2021-2024

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Vervallen extra verhoging OZB

-400

-400

-400

-400

Toeristenbelasting

80

80

80

80

Forensenbelasting

79

110

141

141

Uitbreiding team ICT

75

75

75

75

Wegen

100

-100

-125

Opbrengst omgevingsdiensten verhogen met inflatie

49

72

96

96

Besparing opbedrijfsvoering

80

80

80

80

Vervanging speeltoestellen

-60

-60

-60

-60

Saldi Amendement

3

-143

-113

12

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29