Home

3. Ontwikkelingen

Veel projecten in onze gemeente zijn in uitvoering of in voorbereiding. De opwaardering van Balk, bijvoorbeeld, staat stevig op de agenda, waarbij na de openbare ruimte de ontwikkeling van het maatschappelijke ontmoetingsruimte centraal staat. Voor ons als ontwikkelingsgerichte gemeente is het van belang om middelen vrij te blijven spelen voor nieuwe projecten. Daarbij koppelen we deze ontwikkelingen bij voorkeur aan geplande onderhoudswerken.
Naast projecten in de openbare ruimte zijn we ook aan de slag met projecten rond wonen, herinrichtingen, bedrijventerreinen en recreatieve voorzieningen. Projecten waarbij, vanwege verschillende standpunten en gevoelens die rondom dergelijke onderwerpen kunnen spelen, goede communicatie, afstemming en goed geborgde procedures cruciaal zijn. Hier richten wij onze organisatie op in.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29