Welkom op de website van de Perspectiefnota 2022 van de gemeente De Fryske Marren. In deze perspectiefnota zijn de financiële kaders voor de komende jaren vastgelegd. het bevat onder ander de investeringen die we de komende jaren gaan doen.

De raad heeft deze perspectiefnota vastgesteld op 7 juli 2021. Tijdens deze vergadering zijn 3 amendementen aangenomen. Deze amendementen zijn niet vertaald in dit stuk, maar onder de bijlagen opgenomen. Ze worden wel financieel verwerkt in de begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29