6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

22. Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Autonoom

Structureel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-10

-19

-19

-19

Algemene toelichting
Vanuit de jaarlijkse inspectie is naar voren gekomen dat het kunstgrasveld in 2022 technisch wordt afgekeurd en dan niet meer voldoet aan de eisen voor hockeywedstrijden. De mat moet vervangen worden. De kosten voor het vervangen van de mat zijn begroot op € 250.000.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Bij het niet honoreren, zal de mat door de bond worden afgekeurd. De mat zal voor wedstrijden niet meer geschikt zijn, daarnaast zal er een grotere kans ontstaan op blessures bij het spelen op een oude versleten mat.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29