6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

12. Onderhoud stranden

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Autonoom

Structureel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

0

-50

-50

-50

Algemene toelichting
Bij de perspectiefnota 2020 deze structurele aanvraag voor 2 jaar gehonoreerd. Echter is dit een structurele verhoging welk ook noodzakelijk is na 2022.

Uitbreiding stranden en stijgende kosten door toename van bezoekers
Het benodigde reguliere onderhoud aan de stranden binnen de gemeente is toegenomen, doordat de gemeentelijke stranden meer bezocht worden. De toename van bezoekers leidt ook tot een toename van zwerfafval op de stranden. In de notitie Strandjes en zwemwaterkwaliteit blijkt dat voor het beheer van het huidige areaal een tekort is van € 73.108 om de stranden op een gemiddelde B-kwaliteit te kunnen onderhouden. Door efficiënter inzet van materieel en medewerkers zal het tekort rond de € 50.000 zijn. De grootste kosten stijging zien we in het zwerfafval en in de reiniging van het strand met een beachcleaner. Kostenstijging € 22.500.
Daarnaast zijn enkele stranden in de laatste jaren uitgebreid (bv strand Delfstrahuizen). Jaarlijkse extra kosten € 10.000.  

Meer kosten zand aanvullen strand Lemmer
Op strand Lemmer zijn de kosten van het jaarlijks terug brengen van het zand verhoogd. Het weg gewaaide zand en het zand dat terug spoelt in het IJsselmeer neemt de laatste jaren toe. Jaarlijkse extra kosten € 10.000.

Stijgende kosten van de pacht
Het Wetterskip en het Rijk hebben de pachtbedragen verhoogd waardoor de jaarlijkse kosten voor de pacht met € 7.500 verhoogd is.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Het beeldkwaliteitsniveau A van strand Lemmer en het beeldkwaliteitsniveau B van de overige stranden zouden niet meer gehaald kunnen worden. Of enkele gemeentelijke stranden moeten uit het beheer gehaald worden, dit heeft veel impact op onze inwoners als onze toeristen. Aan onze stranden zit vaak ook een provinciaal zwemwater gekoppeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29