4. Risico's

4.2 Top 20 risico's

6. Continuïteit digitale infrastructuur / 7. Informatieveiligheid en toegangspassen

In overeenstemming met het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, welke we jaarlijks van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ontvangen, wordt duidelijk dat informatiebeveiliging  steeds belangrijker wordt voor De Fryske Marren en onze maatschappij. Digitalisering en digitaal (thuis)werken heeft door corona een vlucht genomen. Onze afhankelijkheid van digitale processen en systemen neemt toe en de risico’s en dreigingen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29