4. Risico's

4.2 Top 20 risico's

Bestaande risico’s uit programmabegroting 2021-2025 en als significant aangemerkt door accountant
Ook de risico’s die door onze accountant Deloitte als significant zijn aangemerkt (o.a. grondexploitatie) in de managementletter en de bevindingen uit de accountantscontrole jaarrekening 2019 stellen we voor mee te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29