4. Risico's

4.2 Top 20 risico's

19. Omgevingswet

Op dit moment wordt hard gewerkt om de Omgevingswet te implementeren zodat per 1 januari 2022 minimaal in de geest van de Omgevingswet kan worden gewerkt. Echter na 1 januari 2022 gaat het doorontwikkelen traject van de Omgevingswet door en zal lopen tot 1 januari 2029. Een belangrijk onderdeel zijn de financiën. De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de komende jaren. Hier zal in het 3 e kwartaal van 2021 meer duidelijkheid over ontstaan. 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29