7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Programma 5. Sociaal domein

46. Aanpak gezondheidsachterstanden & kansrijke start

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Nieuw beleid

Incidenteel

n.v.t.

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-58

0

0

0

Algemene toelichting

Stimuleringsgelden beschikbaar gesteld voor de aanpak van gezondheidsachterstanden & kansrijke start

Aanpak gezondheidsachterstanden
Via de decentralisatie-uitkering ‘GIDS’ (Gezond in de stad) worden gemeenten met wijken waarin de grootste gezondheidsachterstanden voorkomen (tijdelijk) financieel ondersteund bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma stimuleert gemeenten om lokaal integraal naar gezondheidsachterstanden te kijken en biedt hiervoor handvatten. De Fryske Marren heeft de uitkering aangevraagd en toegekend gekregen voor de periode tot 31 december 2021. In de brief van 1 april 2021 (1844765-219743-PG) van het ministerie van Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport is aangegeven dat de regeling met één jaar wordt verlengd, tot en met 31 december 2022. Dit betekent dat de gemeente een jaar langer een extra impuls kan geven aan aanpak van gezondheidsachterstanden zoals beschreven in het gezondheidsbeleid 2020 – 2024.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
De mogelijkheid om een extra impuls te geven aan de bestrijding van gezondheidsachterstanden wordt niet benut. De ontvangen uitkering wordt niet besteed aan de doelstelling van de decentralisatie uitkering en de ingediende aanvraag (de inzet van de middelen hoeft niet te worden verantwoord)

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29