7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

37. Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wens

Structureel

200

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

0

-5

-10

-10

Algemene toelichting
Woningcorporatie Dynhus is inmiddels vergevorderd met het herstructureren van een deel van hun woningvoorraad aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Het project behelst de sloop en nieuwbouw van huurwoningen en het opknappen van een ander deel van de woningen. De herstructurering is opgedeeld in verschillende fases. De eerste woningen worden dit voorjaar opgeleverd. Vervolgens gaan wij aan de slag met de openbare ruimte (gedeelte vanaf Urkerstraat tot Flevostraat). Hiervoor is eerder geld beschikbaar gesteld (fase 1). De tweede fase bestaat uit het slopen van 47 woningen in 2022 en het bouwen van 39 woningen in 2023. Het is de nadrukkelijke wens van het college om ook de openbare ruimte op te knappen kort nadat fase 2 van het plan opgeleverd is. De tweede fase van het opknappen van de Zuiderzeestraat is geraamd op € 200.000 te investeren in 2023.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Voor fase 2 zal de kwaliteit van het openbaar gebied geen gelijke pas houden met de dan gerenoveerde bebouwde omgeving, waar door een van onze belangrijke partners (Dynhus) fors wordt geïnvesteerd. Slechts de helft van de openbare ruimte in dit gebied zal dan de gewenste kwaliteit hebben. Daarnaast zal de parkeernorm niet worden gehaald met parkeerproblemen als gevolg. Bovendien wordt de kans gemist om werk met werk te maken, omdat delen van het openbaar gebied op termijn sowieso opgeknapt dienen te worden, los van deze ontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29